Kraków

Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” | Małopolska Book Days “Book and Rose” festival (Kraków and other places)

Kraków / Małopolska
Pl. Św. Marii Magdaleny, Kraków

Programa

↓ Polski | English ↓

“Pomysł, aby w czasie trwania „Książki i Róży” można było zakupić książki po obniżonych cenach a do każdego zakupu dołączyć różę, okazał się bardzo dobrym sposobem promocji książki i czytelnictwa. Róża nawiązuje doz obchodzonego w Katalonii dnia Świętego Jerzego , w którym kobiety są obdarowywane czerwonymi różami , mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka.”

Kwietniowy weekend 23-24 kwietnia to wielkie święto książki. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają na kolejną edycję Małopolskich Dni Książki  “Książka i Róża”.

Ideą akcji jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt przypomina również, że książka może być pięknym podarunkiem. W Małopolskich Dniach Książki rokrocznie bierze udział kilkadziesiąt księgarni i bibliotek z całej Małopolski, organizując w tym czasie wiele imprez związanych z promocją czytelnictwa, promocją autorów oraz nowości wydawniczych.

Jak co roku z okazji “Książki i Róży” czeka nas wiele atrakcji. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 23 kwietnia zaprasza na Literacki Piknik Rodzinny,  a 24 kwietnia na spotkanie z Beatą Bochińską oraz warsztaty „Jak pisać krytycznie” z Jarosławem Czechowiczem. W całej Małopolsce odbywać się będą warsztaty i spotkania zarówno w księgarniach i bibliotekach. Wraz z Partnerem wydarzenia – Krakowskim Biurem Festiwalowym, zapraszamy już od 22 kwietnia na Pl. Św. Marii Magdaleny, gdzie odbywać się będzie Krakowski Kiermasz Książki.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Wydarzeniu partneruje Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Instytut Książki, Izba Księgarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Patronat medialny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Czasdzieci.pl.

O wszystkich wydarzeniach dziejących się w Małopolsce informujemy w serwisach: ksiazkairoza.pl (www.ksiazkairoza.pl/aktualnosci/xvi-edycja-2017.html)

www.facebook.com/Książka-i-Róża-476330495893752


“The idea is that during the “Book and Rose” festival you can buy books at discounted prices and to for each purchase a rose is given out. This is has been a very good way to promote books and reading. Roses recall the dose celebrated in Catalonia on St. George’s Day, in which women are given red roses to symbolize the blood of the the dragon defeated by Saint George.”

The 23-24 April weekend is a great book holiday. On this occasion the Provincial Public Library in Kraków (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) together with the Małopolska Region Marshal’s Office (Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego) invite you to the next edition of the Małopolska Book Days “„Książki i Róży”(Book and Rose). 

The idea is to develop readership in the region. The project also reminds us that a book can be a beautiful gift. During Małopolska Book Days, dozens of bookstores and libraries from all over the Małopolska region take part in organizing many events related to the promotion of readership, promotion of authors and novelties.

As every year there will be many attractions to celebrate the “Book and Rose”. On 23 April, the Provincial Public Library in Kraków invites you to a “Literary Family Picnic”, and on 24 April to a meeting with Beata Bochińska and the workshop “How to write critically” with Jarosław Czechowicz. All over Małopolska there be workshops and meetings in bookstores and libraries. Together with the event partner, the Kraków Festival Office (Krakowskie Biuro Festiwalowe), the organizers invite everybody to Pl. Św. Marii Magdaleny, where Kraków’s Book Fair will be held.

The organizers of the event are: Małopolska Region Marshal’s Office (Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego) and the Provincial Public Library in Kraków (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)The event is organized by the Kraków Festival Office (Krakowskie Biuro Festiwalowe).

The honorary patronage over the event was taken up by: the Book Institute, the Polish Bookshop Association, the Polish Librarians Association.

Media patronage: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Czasdzieci.pl.

April 2017, Małopolska (Kraków and other cities). More information here www.ksiazkairoza.pl

 

www.facebook.com/Książka-i-Róża-476330495893752

#KsiążkaiRóża