Praga

Sant Jordi 2019: Literární večer

Programa

↓ Čeština | English ↓

Jako každý rok oslavíme katalánský svátek sv. Jiří – den lásky a literatury – literárním čtením opět v literární kavárně Božská Lahvice. Letošní téma: CESTA

As every year, we celebrate the Catalan feast of st. Jordi – the Day of Love and Literature – Literary reading in the Literary Cafe Božská Lahvice. This year’s theme: PATHS