Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

PCM-DIPLOCAT garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten d’acord amb la normativa vigent. Les dades que es requereixin són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades personals facilitades estan incloses en el tractament BooksandRoses titularitat del PCM-DIPLOCAT.

El responsable del tractament és PCM-DIPLOCAT. La Rambla, 14, pral. 08002 Barcelona. Tel. 936 405 469; lopd@diplocat.cat; www.diplocat.cat

Les persones incloses en els tractaments esmentats poden exercir els drets d’accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació davant el PCM-DIPLOCAT mitjançant un escrit al delegat de protecció de dades a través de la bústia lopd@diplocat.cat amb la referència “protecció de dades”.

Així mateix, si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Tractament BooksandRoses

Tractament Finalitat del Tractament Base jurídica Destinataris Termini de conservació de les dades
BooksandRoses Difondre als usuaris i al públic en general informació sobre els actes que es celebren amb llibres i roses fora de Catalunya inspirats en la tradició catalana de la diada de Sant Jordi així com també proporcionar material descarregable per a l’organització i difusió dels esmentats actes mitjançant el web BooksandRoses. Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea Permanent