Avís legal

L’informem que el present web (www.booksandroses.cat) és titularitat del PCM-DIPLOCAT, un consorci publicoprivat amb seu a La Rambla, 14, pral. 08002 Barcelona, i amb CIF Q5856401D.

L’objectiu del web és facilitar als usuaris i al públic en general informació sobre els actes que es celebren amb llibres i roses fora de Catalunya inspirats en la tradició catalana de la diada de Sant Jordi així com també proporcionar  material descarregable des d’aquesta web per  a l’organització i difusió dels esmentats actes.

PCM-DIPLOCAT permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni de restricció, en els termes establerts per l’instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i, més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. Aquest permís de reutilització és vàlid per a tots els apartats d’aquesta web excepte la secció “Esdeveniments” on caldrà contactar amb els organitzadors de l’esdeveniment per tal d’obtenir la corresponent autorització de reutilització.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Mencionar la data de l’última actualització de la informació.
  • Esmentar sempre la font: web http://www.booksandroses.cat, llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l’autoria i la titularitat dels drets d’explotació.