Brussels

Opening of the exhibition “La llum de Catalunya. Un passeig pel talent català”

Programa

↓ English| Catalan↓

The Espai Catalunya Europa will host the opening of this exhibition about the talent of Catalan women and men and their national and international contributions. Some of the best examples of Catalan creativity, inventiveness and entrepreneurship are explained throughout a historic review of thirty different artistic and scientific disciplines. This exhibition was first presented at Palau Robert (Barcelona) in January 2018 and it is curated by the Welcome Talent Society, a citizen’s initiative created to disseminate the best contemporary Catalan talent.


L’Espai Catalunya Europa acollirà la inauguració d’aquesta exposició sobre el talent dels homes i les dones de Catalunya i la seva aportació nacional i internacional. A la mostra s’hi poden reconèixer els millors exponents de la creativitat, l’enginy i l’emprenedoria catalans, a través d’un repàs històric d’una trentena de disciplines de les arts i les ciències. La mostra es podrà visitar a l’Espai Catalunya Europa fins el dia 29 de juny. La Welcome Talent Society de Barcelona, una iniciativa ciutadana dedicada a difondre el millor talent català contemporani, va presentar l’exposició per primera vegada al Palau Robert de Barcelona entre el gener i el febrer de 2018.

Imatges de l'esdeveniment

  • SETMANA-CATALANA-A-BRUSSELlEs-3.jpg_593637930