Praga

Literary reading about freedom

Programa

↓ Czech | English↓

Svoboda je jít do práce v pyžamu.
Svoboda je sedět na zemi.
Svoboda je neposlouchat, když ti někdo něco vypráví.
Svoboda je vypnout si telefon.
Svoboda je namazat si na chleba hořčici s kečupem.

Již po paté v Praze oslavíme katalánský svátek literatury a lásky – Diada de sant Jordi, tedy svátek svatého Jiří.

Tentokrát na téma «svoboda». Zamyslíme se, co pro nás svoboda znamená. Co znamená pro ostatní? Kde jsou její hranice?
To vše se budeme snažit vyjádřit krátkou prózou a poezií.

Co k tomu potřebujeme?
Tipy na texty od vás, texty od vás, vaše texty, vás.

Texty posílejte na adresu alba.kroupova@gmail.com do apríla, tedy do 1.dubna. Texty poté zveřejníme v improvizované knížečce, kterou každoročně k této příležitosti tiskneme.

Píšete, ale nechcete být otištěni? Nechcete číst svůj text nahlas? Vše se dá vyřešit. Vyjděte ze své komfortní zóny a ukažte, co se ve vás skrývá.


The Catalan-czech centre in Prague will celebrate Sant Jordi on Monday 23rd with a lot of love and literature. There will be a literary reading about a main topic: freedom.

What does freedom mean for you? Could you explain it with a piece of poetry or prose? Self creation pieces or something you have recently read and you would like to share.

You can send your text to: alba.kroupova@gmail.com before the 1st April and it will be incorporated in a little book printed by the organizers.

Facebook event page